ZNANJE ZA GOZD

Aktualne novice in dogodki s področja gozdarstva

Podnebne spremembe utegnejo v prihodnosti krepko preoblikovati gozdove. Zato šest organizacij iz Slovenije, Nemčije in Grčije v okviru projekta LIFEGENMON razvija sistem za gozdni genetski monitoring. Ta je lahko zgodnji opozorilni sistem, ki bo pripomogel k ocenjevanju in napovedovanju dolgoročnega odziva drevesnih vrst na podnebne spremembe.

Gozdni genetski monitoring nam namreč omogoča, da zaznamo potencialno škodljive spremembe v gozdovih, še preden te postanejo vidne človeškemu očesu.

Cilj projekta LIFEGENMON je podpora dolgoročnemu ohranjanju prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring.

Prilagajanje gozdnega drevja na prihodnje spremembe v okolju temelji na ohranjanju biotske pestrosti na vseh ravneh, vključno z genetsko raznolikostjo. Ohranjanje biotske pestrosti gozdov pa je temeljnega pomena za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki bo omogočilo uživanje koristi gozdov tudi naslednjim generacijam.

Spletna stran projekta (v angleščini).