ZNANJE ZA GOZD

Aktualne novice in dogodki s področja gozdarstva

SPOROČILO ZA JAVNOST - 25. 9. 2020

Izjava za slovensko javnost

Zemljevid dogodkov/ploskev

Dogodki

Ploskve

Izpostavljene publikacije

Odkazilna ploskev v Pahernikovih gozdovih - terenski vodnik

Drva in lesni sekanci

Priročnik o lesnih gorivih

Zloženka Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

Zloženka Orel belorepec, mogočni jadralec kočevskih gozdov

Zloženka Človeška ribica ali močeril, ranljivi prebivalec kočevskega podzemlja

Priročnik za izvajanje gozdarskih ukrepov za izboljšanje stanja ogroženih vrst na območjih NATURA 2000

Iz lonca diši po gozdu

Planinarjenje in pohodništvo na območjih, kjer živijo medvedi

Ne povabimo medveda na kosilo

Varno in odgovorno v naravi

Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda

Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda

Bonton ravnanja s tlemi

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih

Brošura javorjev rak

Brošura jesenov ožig

Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdu

Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih

Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu

Razvoj sistema gozdnega genetskega monitoringa

Brošura Life Lynx

Projektno glasilo LIFE Lynx

Kakovostna lesna goriva za vsakogar

LIFEGENMON - vmesno poročilo

Otroška knjiga Varuhi gozda

Otroška knjiga Potovanje v velik gozd

Gozdni dnevnik

Macesnovje, ruševje, zelenojelševje in druge gorske grmovne združbe v Sloveniji

Bazoljubno borovje v Sloveniji

Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji

Macesnovi gozdovi v Sloveniji

Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji

Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji

Zdravstveno stanje gozdov

Didaktični programi gozdne pedagogike za Vrtec Petra Klepca in Osnovno šolo Cerkno

Lubadar učinkovito uničuje iglavce

Gozdni bonton - zgibanka skrbno z gozdom

V katerem grmu tiči klop? - zgibanka o boleznih, ki jih prenašajo klopi

Zgibanka o požarih v naravnem okolju, požarih v gozdovih

Kodeks "Obisk v naravi"

Novice o medvedu 3

Novice o medvedu 2

Novice o medvedu 1

Na obisku pri medvedu - SLO

Zloženka divjad in škoda

Varno delo s traktorji pri spravilu lesa

Varno delo pri sečnji

Nasveti lastnikom gozdov za izvedbo poseka in spravila lesa

Priročnik za učenje in igro v gozdu

Brušura Nega gozda

Brošura Skupaj ustavimo javorov rak!

Project logo

O projektu LIFEGENMON

Podnebne spremembe utegnejo v prihodnosti krepko preoblikovati gozdove. Zato šest organizacij iz Slovenije, Nemčije in Grčije v okviru projekta LIFEGENMON razvija sistem za gozdni genetski monitoring. Ta je lahko zgodnji opozorilni sistem, ki bo pripomogel k ocenjevanju in napovedovanju dolgoročnega odziva drevesnih vrst na podnebne spremembe.

Partnerji
SFI
SFS
CNVOS
GDDAY
AWG
AUTH
Sofinancerji
MOP
MKGP

The LIFEGENMON project (LIFE ENV/SI/000148) is co-financed by the European LIFE financial programme, the national ministries in Slovenia, Germany, and Greece, and all project beneficiaries.