ZNANJE ZA GOZD

Aktualne novice in dogodki s področja gozdarstva

LIFEGENMON Priročnik in smernice za gozdni genetski monitoring

Priročnik za gozdni genetski monitoring je sedaj na voljo online.

LIFEGENMON Baza podatkov

SPOROČILO ZA JAVNOST - 25. 9. 2020

Izjava za slovensko javnost

Zemljevid dogodkov/ploskev

Dogodki

Ploskve

Izpostavljene publikacije

Seedling management protocol

Protocol for the production of forest reproductive material

LIFEGENMON - Manual for forest genetic monitoring Leaflet

Project logo

O projektu LIFEGENMON

Podnebne spremembe utegnejo v prihodnosti krepko preoblikovati gozdove. Zato šest organizacij iz Slovenije, Nemčije in Grčije v okviru projekta LIFEGENMON razvija sistem za gozdni genetski monitoring. Ta je lahko zgodnji opozorilni sistem, ki bo pripomogel k ocenjevanju in napovedovanju dolgoročnega odziva drevesnih vrst na podnebne spremembe.

Partnerji
SFI
SFS
CNVOS
GDDAY
AWG
AUTH
Sofinancerji
MOP
MKGP

Projekt LIFEGENMON (LIFE ENV/SI/000148) sofinancira finančni instrument Evropske unije LIFE (program za okolje in podnebne spremembe) ter ministrstva v Sloveniji, Nemčiji in Grčiji, ter vsi projektni partnerji.