ZNANJE ZA GOZD

Aktualne novice in dogodki s področja gozdarstva

Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Jesen 2020

Zaradi trenutnih razmer v zvezi z izbruhom COVID-19 (koronavirusa) je zaključna konferenca LIFEGENMON preložena na jesen 2020.

Zemljevid dogodkov/ploskev

Dogodki

Ploskve

Izpostavljene publikacije

Zloženka Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

Zloženka Orel belorepec, mogočni jadralec kočevskih gozdov

Zloženka Človeška ribica ali močeril, ranljivi prebivalec kočevskega podzemlja

Project logo

O projektu LIFEGENMON

Podnebne spremembe utegnejo v prihodnosti krepko preoblikovati gozdove. Zato šest organizacij iz Slovenije, Nemčije in Grčije v okviru projekta LIFEGENMON razvija sistem za gozdni genetski monitoring. Ta je lahko zgodnji opozorilni sistem, ki bo pripomogel k ocenjevanju in napovedovanju dolgoročnega odziva drevesnih vrst na podnebne spremembe.

Partnerji
SFI
SFS
CNVOS
GDDAY
AWG
AUTH
Sofinancerji
MOP
MKGP

Projekt LIFEGENMON (LIFE ENV/SI/000148) sofinancira finančni instrument Evropske unije LIFE (program za okolje in podnebne spremembe) ter ministrstva v Sloveniji, Nemčiji in Grčiji, ter vsi projektni partnerji.